Pages Tagged With: "Koronavirus"

Koronavirus (COVID-19)

  Si Ou Pa Gen Sentòm Ou pa bezwen ale lopital (nan sal dijans lan) (ER); li enpòtan pou prezève resous ER yo epi evite ekspoze moun ki vilnerab a […]

Read More