Pages Tagged With: "Kreyòl Ayisyen"

Enstriksyon tès pou Curative – Kreyòl Ayisyen

Resous an kreyòl ayisyen

Read MoreKoronavirus (COVID-19)

  Si Ou Pa Gen Sentòm Ou pa bezwen ale lopital (nan sal dijans lan) (ER); li enpòtan pou prezève resous ER yo epi evite ekspoze moun ki vilnerab a […]

Read More